DieShot

RSS: DieShot
8 Posts
PS5 のダイ観察
AMD Raven2 のダイ観察 & Zen系 APU を比較
AMD Renoir のダイ観察 & 推測
AMD Polaris10/Polaris11のダイ観察 & 推測
AMD Vega10/Vega20のダイ観察 & 推測
AMD Navi14のダイ観察 & 推測
AMD Navi10のダイ観察 & 推測
AMD VegaMのダイ観察