Coelacanth's Dream

Guess

Intel Rocket Lake のキャッシュ構成は Ice Lake と同様か & 推測

Alder Lake の噂と推測 ――Alder Lake は現実に向けたプロセッサか

Rocket Lakeの噂、そこからの推測